مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مشاور مدیر حوزه‌های علمیه در امور موقوفات حوزوی خبر داد؛

هم‌اندیشی مدیران حوزه‌های علمیه و مدیران کل اوقاف سراسر کشور، مهرماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار می‌شود. ادامه