مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

گفت‌وگوی مهم دیگر این شماره مجله تقریرات، مصاحبه با سید حسین میردامادی؛ دایی مقام معظم رهبری است که اولین گفت‌وگوی مطبوعاتی وی محسوب می‌شود. آقای میردامادی که استاد بازنشسته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد است، ضمن بیان خاطرات تحصیل در حوزه های علمیه نجف، مشهد و قم، زمینه‌های شکل‌گیری انجمن حجتیه را در مکتب تفکیک ردیابی می‌کند. ادامه