مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین اسلامی؛

امام خمینی مردم را باور داشت. اگر یک جریان سیاسی، مردم را باور نداشته باشد به طوری که اگر مردم از او تعریف کردند مردم را قبول دارد و اگر او را تخطئه کردند، می‌گوید مردم نمی‌فهمند، می‌توانیم بگوییم این جریان یک جریان تندروست؛ چون امام خمینی مردم را باور داشت. ادامه