مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

برشی از سفر حجت الاسلام والمسلمین شهرستانی به افغانستان

برخی علما و روحانیون دهه‌های سی و چهل را دیده‌ام که وقتی وارد روستا یا شهری می‌شدند، خیرین را جمع می‌کردند و به نیازهای اولیه مردم رسیدگی می‌کردند. وقتی می‌خواهیم در کشوری پیشرفته کاری انجام دهیم، طبیعی است که نیازهای اولیه رفع شده است و باید مراکز فرهنگی ایجاد کرد؛ اما وقتی بحث از کمک به افغانستان است، اولویت باید رفع نیازهای اولیه باشد؛ مانند کارهایی که آقای شهرستانی در سفر به افغانستان قول انجام آن را دادند. ادامه