مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت سالگرد درگذشت آیت‌الله آصفی

آصفی دل‌نگران غربت اسلام بود. وی مقاله مبسوطی نگاشت و این حدیث نبوی را به بحث گذاشت که «الاسلام بدا غریبا و سیعود غریبا فطوبی للغربا». وی دو معنا از غربت را برای اسلام نشان داد و بر این باور بود که غربتی در امروزِ اسلام رخ داده که چونان غربت اسلام در آغازین روزهای دعوت است. وی غربت ابتدایی اسلام را از کمی طرفداران می‌دانست و غربت دوم را از ضعف مسلمانانِ امروز. ادامه 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت آیت الله آصفی

ایشان به شدت نسبت به توجه به محرومین و فقرا حساس بود. البته با آن سابقه علمی و فعالیت سیاسی و اجتماعی، به‌راحتی می‌توانست راه دیگری را در پیش بگیرد و برای خودش یک مرجع تقلید بشود؛ ولی تمام توجهش را بر مسأله فقرا گذاشت.ایشان چندین مجتمع مسکونی در قم، نجف، مشهد، کویته و مزار شریف پاکستان دارد که مخصوص افراد بی‌بضاعت است.منزل ایشان در محله نیروگاه قم بود و برای رفت و آمد از اتوبوس استفاده می‌کرد. ادامه