مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مدیر حوزه علمیه قم خبر داد؛

مدیر حوزه علمیه استان قم از صدور بیش از سه هزار و سیصد مدرک سطح یک تحصیلی برای طلاب مشغول به تحصیل مدارس علمیه استان قم خبر داد. ادامه