مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت هفته وحدت/ ۸

آن حضرت حتی به دیگران نیز سفارش می‌کرد که در تبلیغ دین و تبیین احکام آن، نسبت به مردم آسان‌گیر باشند. چنانچه به معاذ بن جبل هنگام عزیمت‌اش به یمن برای تبلیغ دین، می‌فرماید: «یا معاذ! یسر و لا تعسر و بشر و لا تنفر»؛ ای معاذ! آسان بگیر و سخت‌گیری مکن، مژده بده و مردم را بیزار مکن. و به عثمان بن مظعون فرمود: «ان الله ارسلنی مبلغا و لم یرسلنی متعنتا»؛ خداوند مرا برای تبلیغ فرستاده، نه برای سرزنش و عتاب و عیب‌جویی. ادامه 

چرخی در اسناد قدیمی؛

تصویر زیر، مرحوم آیت الله مرتضی بنی فضل را در کنار خانواده خود نشان می‌دهد. این تصویر در سال ۱۳۷۶ گرفته شده است. ادامه