مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
طی حکمی از طرف مدیر حوزه‌های سراسر کشور

مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در حکمی‌، دبیر شورای گسترش حوزه‌های علمیه را منصوب کرد. ادامه