مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت الله شبیری زنجانی در دیدار جمعی از طلاب:

آیت الله شبیری زنجانی، امروز سوم فروردین ۱۳۹۳ با گروهی از طلاب، روحانیون و زائران نوروزی حضرت معصومه دیدار کردند. ادامه 

چرخی در اسناد قدیمی؛

عکس زیر مربوط است به ملاقات جمعی از روحانیون با امام خمینی در شهر مقدس قم، پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ اسفند ۱۳۵۷ ادامه