مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

به همت پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، نشست تخصصي «تعامل حقوق و فرهنگ» دوشنبه ۱۹ مردادماه از ساعت ۱۴ با حضور سعید محجوب در پژوهشگاه برگزار می‌شود. در اين نشست ضمن پرداختن به مفهوم‌شناسی حقوق و فرهنگ به دسته‌بندی هر … ادامه