مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت عید وحدت‌بخش قربان

آیت الله خامنه‌ای پیروز شدن در امتحانات سخت الهی را به مثابه عید می‌دانند و عید قربان را نشانگر این رویکرد و واقعه قلمداد می‌کنند. مواضع آیت الله خامنه‌ای جامع میان رویکرد عبادی و سیاسی است. این نحوه نگرش ایشان در مسئله عید قربان نیز نمود یافته است. ادامه 

به بهانه ۹ دی؛

تصور عده‌ای این بود که بدنه و سرمایه‌های اجتماعی نظام سیاسی جمهوری اسلامی که بر آمده از آرمان انقلاب اسلامی است از ارزش‌های مبنایی انقلاب اسلامی فاصله گرفته‌اند و انقلاب ایران نیز فرآیند عادی‌سازی را به خوبی پشت سر گذاشته است و وقت آن رسیده تا جامعه یکپارچه عرفی شود و مخالفت با آرمان‌های انقلاب اسلامی را می‌توان علنی کرد. ادامه