مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به‌مناسبت سالگرد درگذشت

مخالفت با طریقه‌ی تدریس آیت‌الله شریعتمداری سویه‌های سیاسی داشت. آیت‌الله مؤمن می‌گوید: آقای شریعتمداری به عدم همکاری با مبارزات متهم بود و حضور در درس ایشان چندان لطفی نداشت. آیت‌الله طاهری پس از دوسه روز حضور در محفل درس آیت‌الله شریعتمداری گفته بود: انصافاً ایشان باید نزد امام مکاسب بخواند. اما مرحوم عمید زنجانی می‌گوید: «ذوق فقهی آقای شریعتمداری جالب بود؛ بنده چیزی از ایشان فرا گرفتم که در درس‌های دیگر ندیدم…». ادامه