مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت ۷ دی، سالگرد رحلت آیت الله سید صدر الدین صدر (ره)؛

«هرگز از او و درباره او چیزی نشنیدم که بتواند بر وی خرده گرفته شود. او در نظر من از آن دسته انسان‌های نادری است که تاریخ حق دارد یاد و نام آنها را جاودانه سازد.» آقا بزرگ تهرانی این سخن را در وصف سید صدرالدین صدر بر زبان آورده بود. روحیهٔ مداراجویانهٔ سید صدر سبب شده بود گروه‌های مختلف فکری، او را به خود نزدیک ببینند. ادامه 

کتابی که به توصیه آیت‌الله بروجردی ترجمه شد

آیت الله العظمی صافی کتاب را می‌خواند و در ۱۹ مورد، نظر جرداق را صائب نمی‌بیند. آیت الله صافی اما تاکید می‌کند که این نظرات، مطابق با آیین مسیحت است و از این حیث خرده‌ای بر این نویسنده مسیحی وارد نیست. آیت الله العظمی بروجردی در جلسه‌ای به توصیف این کتاب می‌پردازد و ابراز تمایل می‌کند که این اثر به فارسی هم ترجمه شود. ادامه