مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت ۱۹ اردیبهشت، سالگرد درگذشت سید عبد الحسین لاری؛

زمانه‌ای که سید لاری در آن می‌زیسته دورانی بود که مشروطه‌خواهان، به‌تازگی بر مفاهیم دنیای مدرن التفات یافته بودند و رهایی از حاکمیت استبداد را در خاطر می‌پروراندند. سید لاری به غایت تلاش می‌کند تا مفاسد حاکمیت ظلم را برجسته کند و به تصویر بکشد. ادامه