مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
اندیشه‌های شهید صدر

یکی از اشکالات تجربه‌گرایی این است که اگر فکر در حدود تجربه زندانی باشد و معارف مستقلی از آن در دست نداشته باشد، نمی‌تواند به عدم امکان وجود چیزی از اشیا به‌طور کلی حکم کند. ادامه 

شهید صدر

مواجهه صدر با فلسفه‌های غربی به‌گونه‌ای پرورده و پُخته بود که محمد شوقی، استاد دانشگاه قاهره از وی می‌پرسید در کدام یک از کالج‌های اروپایی دانش آموخته است؟! ادامه 

گفت و گو با دکتر عبدالله نصری

همین که در فهم یک نص نباید فقط به دلالت لفظی و سیاقی توجه کرد و باید به مسایل دیگری نیز توجه داشت، این خودش نکته مهمی است. شهید صدر نقش شخصیتِ مجتهد را در امر اجتهاد به شدت مورد توجه قرار می‌دهد. در نظر شهید صدر، ذهنیت مجتهد دراجتهادش دخالت می‌کند. ادامه