مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
محمد اسفندیاری
آشنایی با عاشورا پژوهان (۲)

به تعبیر اسفندیاری در کتاب «از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه»، امام حسین(ع) از شخصیت‌های دوباره‌مظلوم و بازشهید در تاریخ است. یک بار در عاشورا به او ظلم شد، کالبدش پایمال گردید و به شهادت رسید؛ بار دیگر – در تاریخ – هدفش محو یا مسخ شد؛ ما اکنون دو شهید داریم؛ «حسین مظلوم در عاشورا» و «عاشورای مظلوم در تاریخ». ادامه