مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

مسئول دبیرخانه دائمی همایش تجلیل از علمای نمونه بلاد از برگزاری دومین همایش و تجلیل از آیت الله محمدرضا طاهایی میبدی خبر داد. ادامه