مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در روزهای اخیر پرسشی مطرح می‌شود که آیا سفر عمره با توجه کمک مالی که به کشور عربستان می‌شود از «مصادیق کمک به جور» محسوب می‌شود. نگاه مراجع معظم تقلید در این زمینه چیست؟ ادامه