مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاشانی درباره تحریف کتاب مقدس؛

محققینی که می‌خواهند درباره دیدگاه قرآن در زمینه تحریف کار کنند، به نظر می‌رسد دچار یک اشتباه یا غفلت هستند که در قرآن کریم به دنبال آیه‌ای می‌گردند که دقیقا گفته باشد کتاب مقدس تحریف شده، ولی چون آیه‌ای به این صراحت پیدا نمی‌کنند، قائل به عدم تحریف می‌شوند. روش علمی بحث، اینگونه نیست. موارد زیادی را در کتاب مقدس می‌بینیم که گرچه از واژه تحریف در آن استفاده نشده است، ولی با قاطعیت تحریف کتاب مقدس را اثبات می‌کند. به عنوان مثال، در کتاب مقدس تصریح شده که سلیمان کافر شد و بت پرستید. ولی قرآن مجید به صراحت می‌گوید: «و ما کفر سلیمان». ادامه