مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
یادداشت وارده

ایجاد مراکز تخصصی در حوزه علمیه از تحولات دودهه گذشته است. این مراکز علی‌رغم آثار و تبعات مثبت، با مشکلاتی نیز روبه‌رو هستند که رفع این مشکلات چندان دشوار نیست و شاید با تأمل بیش‌تر بتوان در رفع این نواقص حرکت کرد. چندی پیش با مسئولین چند مرکز تخصصی گفت‌وگوهایی داشتم که برخی از آن‌ها منتشر شده است. نقاط مشترکی مورد توجه همه این مدیران بود که به آن‌ها اشاره می‌شود. ادامه