مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

رایانه امروز همچنان همان کامپیوتر دیروز است و رایانه‌های قدرتمند و پیشرفته‌ امروز با امکانات بسیار قوی‌تر در زمینه موسیقی، فیلم، بازی و مهم‌تر از همه اتصال دائم به اینترنت و امکانات پیشرفته ارتباطی، به نسبت کامپیوتر‌های کم‌امکانات‌تر گذشته، نه‌تنها کم‌خطرتر نیستند، که ظرفیت آسیب‌زنندگی آن‌ها و جنبه تهدیدآمیز بالقوه‌شان به مراتب شدیدتر و جدی‌تر است. پس چه اتفاقی افتاده که به این اندازه،‌ شاهد تغییر رویکرد طلاب، اساتید و بزرگان حوزه در این زمینه هستیم؟ ادامه