مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت درگذشت آیت الله عبدالعلی قرهی

آیت‌الله قرهی همواره مورد عنایت و اعتماد امام بوده است؛ اعتمادی که در این عبارات امام بازگو شده است: «من عمیقاً آقای قرهی را می‌شناسم و صد در صد مورد اطمینان هستند». ادامه