مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
وزیر ارتباطات خواستار شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه حوزه‌ علمیه مرکز انتشار نور به جهان است، خواستار راه‌اندازی دفتر همکاری مشترک حوزه و این وزارتخانه شد. ادامه