مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

نشست تخصصی «مبانی عدالت اجتماعی» به همت گروه عدالت‌پژوهی موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مشارکت دبیرخانه حوزوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه، در قم برگزار می‌شود. ادامه 

سال‌هاست که حوزه‌های علمیه نیز به طور جدی پا به میدان دانشنامه‌نگاری گذاشته و در ادامه «موسوعه»نگاری‌هایی که در تاریخ حوزه‌های علمیه مرسوم بوده، نزدیک به دو دهه است که وارد تجربه تازه‌ای شده است. دانشنامه‌های فراوانی در سال‌های اخیر در حوزه‌های علمیه تولید شده و انتشار یافته و بسیاری نیز در مراحل مقدماتی یا نهایی هستند؛ دانشنامه قرآن‌شناسی، دائرةالمعارف فقه اسلامی، و دانشنامه علوم عقلی، برخی از این موارد هستند. ادامه