مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
به مناسبت ۱۸ ذی‌قعده،‌ سالروز وفات مرحوم کاشف‌ الغطاء؛

مرحوم کاشف الغطا نگاه کارکردی به دین داشت. او به صرف استنباط احکام بسنده نمی‌کرد. وی معتقد بود احکام اسلامی قابلیت اجرایی دارد و می‌باید در هر زمان مورد استفاده قرار گیرد. ادامه 

همزمان با سالروز رحلت مرحوم شیخ جعفر بن خضر مالک، لوح فشرده مجموعه آثار «آل کاشف الغطا» به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و مشارکت مؤسسه علمی کاشف الغطاء تولید شد. ادامه