مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

در روزهای اخیر رسانه‌های معاند نظام از امضای طوماری توسط جمعی از فضلای حوزه علمیه خبر داده‌اند که از جهات مختلفی قابل بررسی است. ادامه