مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آیت‌الله حسینی بوشهری خواستار شد؛

مدیر حوزه‌های علمیه با تاکید بر حضور علما و شخصیت‌های تأثیرگذار در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور خواستار برنامه‌ریزی و تمهید برای تحصیل و تدریس تا سطح اجتهاد در مناطق مختلف شد. ادامه 

دفتر مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور اعلام کرد

آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور برای بازدید از حوزه علمیه استان یزد به این استان سفر می‌کند. ادامه