مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
۱۲ Jun 2009, Qom, Iran --- Iranian clerics chat as they wait in line to cast their votes at the shrine of Hazrat-e Massoumeh, granddaughter of Prophet Mohammad in the city of Qom 120 km (75 miles) south of Tehran June 12, 2009. REUTERS/Damir Sagolj (IRAN POLITICS ELECTIONS) --- Image by © DAMIR SAGOLJ/Reuters/Corbis
→ بازگشت به «مرزهای اخلاقی باید برای نامزدهای انتخابات مشخص شود»