مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
با فرارسیدن نیمه ماه شهریور، پای طلاب حوزه علمیه که تابستان را در تعطیلات و یا تبلیغ بسر می‌بردند، دوباره به حوزه‌های علمیه باز شد
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»