مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
دو تن از طلاب علوم دینی، در حال بازپیچیدن عمامه در حیاط مدرسه فیضیه
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»