مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
هم اینک ۴۵۰ مدرسه علمیه در سراسر کشور وجود دارد که بیش از ۱۵۰ هزار طلبه در این مدارس علوم حوزوی را فرامی‌گیرند.
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»