مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
جمعی از طلاب حوزه علمیه رشت، در مراسم عمامه‌گذاری که در بیت آیت الله رودباری برگزار شد، از لحظه معمم شدن دوستان خود تصویربرداری می‌کنند.
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»