مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
دریافت پیوست
هم‌زمان با آغاز سال جدید حوزه‌های علمیه رشت، جمعی از طلاب در بیت آیت الله رودباری به لباس مقدس روحانیت، ملبس شدند.
→ بازگشت به «آیین افتتاحیه حوزه‌های علمیه سراسر کشور»