مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
محمدصادق مقدسیان در گفتگو با مباحثات:

ایجاد حس اعتماد در این بین، کمی سخت است. می‌خواهم بگویم که اگر این اعتماد زودتر و راحت‌تر به فعالان این حوزه می‌شد، خیلی اتفاقات بهتری رقم می‌خورد. افرادی هستند که در زمینه‌هایی مانند فیلم کوتاه، مستند و فیلم بلند مشغول فعالیت می‌باشند. اگر این اعتماد شکل می‌گرفت، خیلی اتفاقات بهتری رقم می‌خورد. ادامه