مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

براساس اخبار منتشره از روز گذشته زمینه تغسیل اجساد فوت شده بر اثر ویروس کرونا فراهم شده است و گروه‌های متشکل از طلاب داوطلب این وظیفه‌ی مهم را بر دوش گرفته‌اند. اما با نگاهی به اتفاقات و برنامه‌های مربوط به … ادامه