مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

فایلPDF متن کامل سرفصل‌ مطالب دکتر سروش: هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری نداریم که امام مدفون در خاک، صدای زائران را بشنود و به آنها پاسخ بدهد و یا اساساً قدرت برآوردن حاجات آنها را داشته باشد. آتش غرب­‌زدگی … ادامه