مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

وجوب مراعات حجاب برای بانوان در برابر مردان نامحرم یکی از احکام مسلّم و ضروری دین مقدّس اسلام است، چرا که هم در آیات قرآن به صراحت آمده و هم نصوص متواتر از شیعه و سنی درباره آن وارد شده … ادامه