مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
بازنشر

۲۷ مهرماه مصادف است با دهمین سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم مباحثات در نخستین سال فعالیت خود که مصادف با سومین سالگرد این سفر بود اقدام به تهیه و انتشار ویژه‌نامه‌های با هدف بررسی نتایج این سفر برای … ادامه