مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
بمناسبت اولین سالگرد رحلت

در روایت آمده است: الآباء ثلاثه : اب ولدک، و اب زوجک و اب علمک نگارنده، در ایام علم آموزی، اساتید و مربیان دلسوز و مهربانی دیدم که به حقیقت برایم به مثابه پدر بودند و از هر کدام درسها … ادامه