مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

آقای سید کمال حیدری در شهریور ماه سال ۹۹ در اولین جلسه از موضوع زدن زنان از دیدگاه قرآن، در سلسله مباحث مسائل و حقوق زنان، ضمن یک بحث قرآن‌شناختی اظهار داشته که – در مورد واژه «وَ اضْرِبُوهُن‏» در … ادامه