مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

صبح امروز رئیس سازمان  صداوسیما در سفر به شهر قم با برخی از علما از جمله آیت‌ﷲ حسینی بوشهری دیدار کرد. سفر دکترعلی‌عسگری و برخی از مدیران همراه او به قم در حالی صورت می‌گیرد که در چند سال اخیر … ادامه