مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت

واریز مبلغی به عنوان «افطاری رئیس‌جمهور» به کارت خدمات طلاب حوزه‌های علمیه موضوعی است که در روزهای اخیر مورد بحث و واکنش‌های گوناگون حوزویان بوده‌است. در این زمینه چند نکته‌ی مهم قابل توجه است: این واریزی مسبوق به سابقه بوده … ادامه