مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
مروری بر مطالب مباحثات

۱- تکنیک‌های گفت‌وگو در اندیشه و کنش امام موسی صدر ۲- مروری بر زندگی امام موسی صدر ۳- خانم حورا صدر:امام موسی صدر دغدغه اعتلای حوزه را داشت ادامه