مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
معرفی کتاب

رویکرد اصلی این اثر معرفی تألیفات و مکتوبات علمی آیت‌ﷲ‌العظمی بروجردی به صورت کامل و منظم بوده که برای اولین بار به صورت یکجا تجمیع و معرفی شده‌اند. در مقدمۀ این اثر سیر شکل‌گیری کتابخانۀ شخصی معظم‌له به روشنی شرح … ادامه