مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
بررسی خلط غایت نزول قرآن در یک همایش

هدف اصلی از نگارش این مرقومه نقد و رد مطالب و سخنان جناب آقای هانی چیت‌چیان، یکی از اعضای علمی مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران میباشد که اخیرأ در همایشی با عنوان «باران ذکر» در دارالقرآن کریم اهواز ایراد … ادامه