مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
آغاز فصل سوم گفت‌وگوهای تصویری مباحثات

قسمت نوزدهم

پس از وقفه‌ای دوساله در انتشار گفت‌وگوهای تصویری مباحثات، توفیق یافتیم مجددا انتشار این برنامه‌ها را در فصل سوم آغاز کنیم. در این ایام صدها پیام از شما مخاطبان محترم داشتیم که پیگیر ادامه‌ی این برنامه‌ها بودید. از لطف شما … ادامه