مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گفت وگوهای تصویری مباحثات/قسمت بیستم

قسمت ببستم از فصل سوم گفت وگوهای تصویری مباحثات اختصاص دارد به گفت وگو با استاد احمد عابدی مشاهده ی تیزر گفت وگو مشاهده ی و دریافت فیلم کامل  همراه با زیرنویس عربی استاد احمد عابدی در سال ۱۳۳۹ ش. … ادامه