مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
واکاوی نظام فکری کهن‌سال‌ترین مرجع تقلید شیعه

بازنشر به مناسبت رحلت

در بررسی آرا و کارنامه عملی آیت‌الله‌العظمی صافی به یک نکته پررنگ می‌رسیم و آن، اصرار بر محدودکردن چارچوب اختیارات قدرت است. حضور آقای صافی گلپایگانی در صدر فقهای شورای نگهبان در دهه شصت سبب شد شورای نگهبان بر حفظ حریم حقوق خصوصی تأکید بیش‌تری داشته باشد. ادامه