مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
گفت‌و با حجت‌الاسلام سیدجواد خوئی

به مناسبت سالگرد دیدار

حجت‌الاسلام سیدجواد خوئی در بخشی از بیست‌ویکمین برنامه‌ گفت‌وگوهای تصویری مباحثات به بیان ماجرای دیدار سال گذشته پاپ با آیت‌ﷲ سیستانی و برخی از حواشی آن پرداخته است.     اگر اجازه بفرمایید با این مقدمه وارد بحث سفر اخیر … ادامه