مباحثات

رسانه فکری تحلیلی حوزه و روحانیت
پاسخ نهائی استاد علیدوست به آقای عابدینی:

مقدمه: چندی پیش استاد ابوالقاسم علیدوست با انتشار کلیپی نسبت به برخی سخنان طرح شده از سوی آقای احمد عابدینی واکنش نشان داده و از ایشان دعوت کردند این نظرات را در کرسی‌های آزاداندیشی حوزه و جلسات تخصصی طرح کنند. … ادامه